=

Pragną Państwo złożyć skargę?

Ma Pan(i) skargę? Prosimy o kontakt.

Uczymy się na błędach, dlatego jeśli mają Państwo skargę, prosimy ją nam zgłosić.

Swoją skargę należy przesłać na adres: klacht@abmiddennederland.nl

By jak najlepiej móc zająć się Państwa sprawą, prosimy podać następujące dane:

 • Dane osobowe
  • Imię
  • Nazwisko
  • E-mail
  • Ulica
  • Kod pocztowy i miejscowość
  • Numer telefonu
 • Jest Pan(i)...
  • Klientem
  • Pracownikiem
  • Dostawcą
  • Kimś innym, mianowicie...
 • Czego dotyczy skarga? Należy jak najdokładniej opisać sytuację i jeżeli to możliwe, załączyć zdjęcia.
 • Czy i kiedy kontaktował(a) się Pan(i) już z którymś z naszych pracowników w tej sprawie?
 • O jakim rozwiązaniu w kwestii tej skargi Pan(i) myślał(a)?

Zajmiemy się Państwa skargą jak najszybciej i wyślemy reakcję najpóźniej w przeciągu tygodnia.