Zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejsza strona jest przeznaczona jest do dzielenia się informacjami z klientami i potencjalnymi klientami. AB Nederland dokłada wszelkich starań, by dane te były zgodne. Mogą jednak wystąpić nieścisłości. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieścisłości, problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji w Internecie, jak również za wady techniczne. Nie ponosimy również odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w następstwie korzystania z danych przekazanych przez AB Midden Nederland.

Prawa autorskie zastrzeżone

Nic, co pochodzi z niniejszej publikacji nie może zostać upublicznione ani powielane bez uprzedniej pisemnej zgody AB Midden Nederland. Przez upublicznianie lub powielanie rozumie się druk, offset, kserokopie, używanie mikrofilmu bądź w jakiejkolwiek formie cyfrowej, elektronicznej, optycznej lub innej (oraz, co może w razie potrzeby zostać odebrane jako uzupełnienie praw autorskich) reprodukcji na rzecz przedsiębiorstwa, organizacji bądź instytucji lub na użytek własny, podczas studiów lub do użytku nie ściśle prywatnego, ani do wykorzystania w środkach przekazu, jak w gazetach codziennych, informacyjnych, tygodnikach, czasopismach (czy to w formie cyfrowej, czy w trybie online) ani do nagrań radiowych czy telewizyjnych.

Zabrania się kopiowania niniejszej witryny internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostęp do informacji na stronach połączonych z lub odsyłających do niniejszej witryny.

Chcąc zasięgnąć więcej informacji prosimy wysłać mail na adres info@abmiddennederland.nl.